dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

Digwyddiadau Castell Caeriw

Rhestrir digwyddiadau y gellir eu harchebu isod. Mae rhai gweithgareddau a digwyddiadau wedi'u cynnwys yn y pris mynediad. I weld rhestr lawn o'r hyn sydd ymlaen yng Nghastell Caeriw, ewch i wefan Castell Caeriw.

All things wild BL

Gweithdy Popeth Gwyllt

Dydd Mawrth 18 Mehefin
3.30pm – 5.30pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Mwynhewch daith dywysedig fer o amgylch ein gardd perlysiau gyda’n Prif Arddwr, gan flasu ac arogli wrth ichi fynd. Dysgwch bopeth am ddefnydd meddygol a choginiol perlysiau trwy gydol hanes. Casglwch yr holl gynhwysion perlysieuol naturiol y byddwch eu hangen i gymryd rhan yng Ngweithdy Popeth Gwyllt. Cewch baratoi dished o de balm lemon neu bupur-fintys, creu cwdyn lafant bach, ‘blodeu-glwm’ – tusw persawrus o berlysiau a blodau ffres, a hyd yn oed greu pâst dannedd saets! Bydd teisennau a diodydd gyda thro bach gwyllt ar gael i’w prynu trwy gydol y sesiwn.
Cynhelir yn Ystafell De Nest, yng Ngardd Furiog Castell Caeriw.
Ni ellir rhoi ad-daliadau.

Exclusive castle tour BL

Taith Castell Unigryw

Amrywiol dydd Gwener Mehefin - Medi am 10.30am
Nifer cyfyngedig o leoedd, cynghorir achebu lle
Mwynhewch daith hynod ddiddorol, unigryw o amgylch y Castell gyda'n tywysydd gwybodus.
Ni ellir rhoi ad-daliadau. 

Little Women BL2

Theatr Awyr Agored: Little Women

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf
Gatiau ar agor 5.30pm
Sioe yn dechrau 6.30pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Mae’n bleser gan Gwmni Theatr Chapterhouse gyflwyno stori hyfryd dyfod i oed Louisa May Alcott yr haf hwn. Dewch i gwrdd â Jo March gyda'i chwiorydd Meg, Amy a Beth. Mae pob chwaer yn benderfynol o ddilyn ei llwybr ei hun mewn bywyd, ond er y gall eu breuddwydion fod yn wahanol, mae eu cysylltiadau teuluol mor driw ag erioed. Stori ddyrchafol a chalonogol am daith y chwiorydd March i fyd oedolion a’r holl dreialon a buddugoliaethau a ddaw yn ei sgil, mae Little Women yn cynnwys gwisgoedd dilys a sgôr gerddorol hyfryd.
Argymhellir oedran 8+
Dewch â charthen neu gadair â chefn isel, croeso i bicnic, diodydd poeth a hufen iâ ar gael. Gwisgwch ddillad cynnes/glaw, dewch â thortsh.
Ni ellir ad-dalu tocynnau a bydd y perfformiad yn mynd yn ei flaen mewn tywydd gwlyb.

CarewGhostWalk

Taith Ysbrydion

Dydd Iau
18 Gorffennaf am 8pm
1 Awst am 7.45pm
Awst am 7.30pm
22 Awst am 7pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Dysgwch am ochr dywyllach bywyd y Castell wrth i chi ymuno â thaith gerdded ysbrydion. Bydd ein tywysydd gwybodus yn adrodd straeon am yr ysbrydion, yr ymddangosiadau a’r digwyddiadau a brofwyd yn y Castell.
Ni ellir ad-dalu’r tocynnau.

Peter Pan Poster BL

Theatr Awyr Agored: Peter Pan

Dydd Mawrth 6 Awst
Gatiau ar agor 4.45pm
Sioe yn dechrau 5.30pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Paratowch i feddwl am bethau hapus a hedfan yn uchel wrth i Peter ddireidus gychwyn ar antur fawr, gan gyflwyno'r plant Darling i'r bechgyn coll, Tinkerbell ddigywilydd, Smee ddoniol, a llu o gymeriadau cyffrous eraill, cyn wynebu'r dihiryn mwyaf dychrynllyd ohonynt i gyd, yr enwog Capten Hook! Yn llawn cerddoriaeth fachog, toreth o ryngweithio â’r gynulleidfa, a sgript llawn chwerthin, mae’r sioe gerdd ddoniol a chyffrous hon am y bachgen na thyfodd i fyny erioed yn argoeli diddanu pob aelod o’r teulu o’r dechrau i’r diwedd… Fe fyddwch chi wedi gwirioni!
Yn addas ar gyfer oedran 4+,Hyd y perfformiad: Tua 100 munud gan gynnwys egwyl.
Dewch â charthen neu gadair â chefn isel, croeso i bicnic, diodydd poeth a hufen iâ ar gael. Gwisgwch ddillad cynnes/glaw, dewch â thortsh.
Ni ellir ad-dalu tocynnau a bydd y perfformiad yn mynd yn ei flaen mewn tywydd gwlyb.

 

 

Beauty BL

Theatr Awyr Agored: Beauty and the Beast

Dydd Mercher 21 Awst
Gatiau ar agor 4.45pm
Sioe yn dechrau 5.30pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Ymunwch â Chwmni Theatr Chapterhouse yr haf hwn i weld fersiwn newydd sbon o’r stori dylwyth teg glasurol hon. Pan gaiff tywysog trahaus ei felltithio i fyw fel bwystfil erchyll, ei unig obaith yw merch ifanc garedig yn chwilio am rosyn. Wedi’i gyflwyno gyda cherddoriaeth wreiddiol fywiog a hiwmor pefriol mae’r addasiad newydd syfrdanol hwn o Beauty and the Beast yn berffaith i’r teulu cyfan.
Dewch â charthen neu gadair â chefn isel. Diodydd poeth a hufen iâ ar gaelGwisgwch ddillad cynnes/glaw, dewch â thortsh.
Ni ellir ad-dalu tocynnau a bydd y perfformiad yn mynd yn ei flaen mewn tywydd gwlyb.

 

 

Fam friendly ghost tour Small

Taith Ysbrydion Calan Gaeaf gyfeillgar i'r teulu

Dydd Llun 28 Hydref
Dydd Mawrth 29 Hydref
Dydd Mercher 30 Hydref
Dydd Iau 31 Hydref
am 4.30pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Ymunwch â thaith arswydus gyfeillgar i’r teulu o amgylch y Castell. Cadwch eich llygaid ar agor wrth i chi wrando ar straeon am ysbrydion; dydych chi byth yn gwybod beth allech chi ei weld...
5+ oed.
Ni ellir ad-dalu’r tocynnau. Nid yw'r daith yn cynnwys mynediad yn ystod y dydd i'r Castell.

Room on a Broom reduced size

Gweithdy Adrodd Straeon: Room on the Broom

Dydd Iau 31 Hydref
Dydd Gwener 1 Tachwedd
sesiynau am 11am a 2pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Ymunwch â sesiwn adrodd stori ryngweithiol gyda thro yn y gynffon. Gwnewch eich hun yn gyfforddus wrth y tân wrth i wrach Caeriw ddefnyddio propiau i ddod â llyfr lluniau hudol Julia Donaldson ‘Room on the Broom’ yn fyw, gan gael pawb i gymryd rhan! Mwynhewch chwedlau poblogaidd eraill cyn rhoi cynnig ar gêm o ‘daflu Llygoden Fawr!’, gwneud eich hudlath eich hun a chymysgu diod i swyno go iawn! Ydych chi eisiau gallu hedfan neu droi eich brawd yn llyffant?! Bydd y sesiwn hon yn dod â dychymyg ifanc yn fyw!
Sesiwn 1 awr. Rhaid i blant gael eu goruchwylio. Argymhellir ar gyfer plant 4-8 oed.
£3 y plentyn. Mae hwn yn weithgaredd ychwanegol: nodwch fod ffioedd mynediad arferol y Castell hefyd yn berthnasol i bob oedolyn a phlentyn a rhaid eu talu ar y diwrnod. Ni ellir ad-dalu tocynnau.

Paranormal BL

Ymchwiliad Paranormal Calan Gaeaf

Dydd Iau 31 Hydref
6pm – 10pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Ymunwch ag arbenigwyr Ymchwilio Paranormal ‘Science Beyond the Grave’ y Calan Gaeaf hwn wrth iddynt archwilio popeth goruwchnaturiol yn un o gestyll mwyaf dychrynllyd Cymru. Defnyddiwch offer ymchwilio blaengar i gysylltu â phwy bynnag, neu beth bynnag, sy'n aflonyddu ar y Castell. Hefyd rhowch gynnig ar ddulliau cyfathrebu traddodiadol gan gynnwys byrddau Ouija, tipio bwrdd, symud gwydr yn ogystal â threulio amser ar eich pen eich hun yn ystafelloedd tywyll y Castell 12fed ganrif hwn. Bydd arbenigwyr yn eich arwain trwy'r profiad hynod ddiddorol a brawychus hwn. Darperir lluniaeth.
Yn addas ar gyfer 18 oed a throsodd yn unig.
Gwisgwch ddillad cynnes/glaw ac esgidiau addas. Dewch â thortsh. Nid yw’n cael ei argymell ar gyfer menywod beichiog.
Ni ellir ad-dalu tocynnau a bydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen mewn tywydd gwlyb.

felt workshop BL

Gweithdy Ffeltio gyda Nodwydd Nadoligaidd

Dydd Mawrth 5 Tachwedd
6.30pm - 8pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Dewch draw i’n gweithdy ffeltio gyda nodwydd Nadoligaidd – a mynd i ysbryd yr Ŵyl wrth ddysgu crefft newydd! Delfrydol ar gyfer dechreuwyr. Cewch ddysgu technegau sylfaenol ffeltio gyda nodwydd a chreu addurniadau Nadolig hardd i’w rhoi ar eich coeden neu i’w rhoi’n anrhegion i’ch ffrindiau ac aelodau o’r teulu. Yn ystod y sesiwn 1.5 awr fe ddysgwn ichi sut i ffeltio gyda nodwydd a byddwn wrth law i gynnig cymorth ac arweiniad wrth ichi greu eich patrymau Nadoligaidd eich hunain. Bydd teisennau a diodydd Nadoligaidd ar gael i’w prynu trwy gydol y sesiwn.
Addas as gyfer 12+ oed.
Cynhelir yn Ystafell De Nest, yng Ngardd Furiog Castell Caeriw.
Ni ellir rhoi ad-daliadau.

xmas kids crafts BL

Gweithdy Crefftau Nadolig i Blant

Dydd Gwener 8 a 15 Tachwedd
4pm – 5pm
ARCHEBU YN HANFODOL
Ymunwch â sesiwn hwyliog ar ôl ysgol i greu crefftau Nadoligaidd hardd. Darperir deunyddiau a bydd staff wrth law i helpu i greu campweithiau Nadoligaidd!Bydd rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn. Un oedolyn yn unig i bob plentyn oherwydd diffyg lle. Bydd diodydd a theisennau Nadoligaidd ar gael i’w prynu.
Addas ar gyfer 4+ oed, Ni fydd angen tocyn ar oedolion sy’n hebrwng plant.
Cynhelir yn Ystafell De Nest, yng Ngardd Furiog Castell Caeriw.
Ni ellir rhoi ad-daliadau.

Bat Locators

Ystlumod Ysblennydd yng Nghastell Caeriw

 Dydd Iau 30 Mai, 8.45pm-10:30pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Wrth iddi nosi, dewch i weld beth sy’n dod allan o’r cilfachau cudd. Dysgwch ragor am fywyd nosol y creaduriaid annaliadwy hyn a chlustfeiniwch ar eu sgyrsiau ar ein synwyryddion ecoleoli ar y daith gerdded hygyrch hon. Gweld ar Google Maps. Ni roddir ad-daliadau.