dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

O gwmpas Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Teithiau Cerdded a Bywyd Gwyllt

53 Pen y Holt 02

Maes Tanio Castellmartin – Staciau Elegug – Brownslade – Llwybr y Glannau

 Dydd Llun 27 Mai, Dydd Sul 16 Mehefin, Dydd Sul 14 Gorffennaf, Dydd Sul 4 Awst, Dydd Llun 26 Awst  9.30am–4.30pm. ARCHEBU'N HANFODOL

Dewch i ddarganfod y trysorau cudd y tu allan i’r oriau cyfyngedig ym maes tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn. Cyfle i weld y lle unigryw hwn gyda thywysydd lleol profiadol a gwybodus. I rai dros 18 oed yn unig. Cyfleusterau cyfyngedig ar y safle. Dim cŵn.
Diwrnod llawn ar droed. Ar y daith gerdded hon, byddwch yn gweld nodweddion daearegol trawiadol a golygfeydd godidog o’r arfordir. Cewch ddysgu am hanes diddorol y Maes Tanio a gweld ei fywyd gwyllt, ei archeoleg a’i ddaeareg. Cwrdd yn Gwersyll Merrion, Castellmartin (SA71 5EB/SR939969).

Pricaston Farm 1380x1035

Maes Tanio Castellmartin - Cylchdaith Brownslade

Dydd Sul 9 Mehefin (Wedi Gwerthu Allan), Dydd Sul 8 Medi, Dydd Sul 15 Medi 9:30am-4:30pm. ARCHEBU'N HANFODOL.
Ar y daith gerdded hon byddwch yn cael cyfle prin i fynd drwy rannau mewnol y maes tanio a gweld ei fywyd gwyllt, y defnydd presennol ohono at ddibenion milwrol, ei hanes o’r Oes Haearn ymlaen a’r effaith sydd wedi bod arno o ganlyniad i ddatblygu amaethyddiaeth. I rai dros 18 oed yn unig. Cyfleusterau cyfyngedig ar y safle. Dim cŵn. Cwrdd yng Ngwersyll Merrion, Castellmartin (SA71 5EB/SR939969). Ni roddir ad-daliadau.

 

35 Solva 01

Solfach: Smyglwyr a Môr-ladron

Dydd Gwener 19 Gorffennaf,  10am-1pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Cyfle i fwynhau’r golygfeydd rhyfeddol yn y porthladd bach hyfryd hwn a dysgu am ei ddatblygiad dros y canrifoedd. Byddwn yn cerdded drwy’r caeau tua Naw Ffynnon ac yn dychwelyd ar hyd Llwybr Arfordir Penfro i weld hen safleoedd milwrol a cheyrydd yr Oes Haearn, a chlywed hanesion am fôr-ladron, smyglwyr a llongddrylliadau. Mae'r daith hon yn 3.6 milltir. Cwrdd wrth y bont fach sy’n croesi’r afon ym Mhorthladd Solfach (SA62 6UT/SM806243). Ni ellir ad-dalu tocynnau. Sori ni chaniateir cŵn.

£6.00

Pricaston Farm 1380x1035

Taith Bws Mini Maes Castellmartin

Dydd Sul 28 Ebrill, 9:30-4:30pm. RHAID ARCHEBU LLE.
Darganfyddwch drysorau cudd Maes cyfyngedig y Weinyddiaeth Amddiffyn ar un o’n teithiau cerdded Maes Castellmartin, neu ar Daith Bws Mini. Archwiliwch y lleoliad unigryw hwn gyda thywyswr lleol profiadol a gwybodus. Dros 18 oed yn unig. Cyfleusterau cyfyngedig ar y safle. Ni chaniateir cŵn. Ni ellir ad-dalu tocynnau. 

Taith Bws Mini Maes Castellmartin - Cyfle i fwynhau taith diwrnod yn archwilio’r Maes, i’r rhai ag anawsterau symudedd. Cwrdd yng Ngwersyll Merrion, Castellmartin (SA71 5EB/SR939969) Gweld ar Google Maps

BeddArthur

Teithiau Cerdded Mynyddoedd y Preseli: Craig Talfynydd

Dydd Mercher 24 Gorffennaf, Dydd Mawrth 13 Awst, 1pm-3pm. ARCHEBU'N HANFODOL

Archwiliwch dirwedd aruthrol Mynyddoedd y Preseli gyda’n Parcmyn. P’un a fyddwch yn gweld y safleoedd hanesyddol, chwedlau, archeoleg neu fywyd gwyllt a chynefinoedd aruthrol Mynyddoedd y Preseli, bydd y teithiau cerdded byr hyn yn eich cyflwyno i’r gorau sydd gan y dirwedd ryfeddol hon i’w gynnig.

Ar y daith gerdded hon byddwch yn mynd i galon Mynyddoedd y Preseli. Mae’r ddringfa raddol yn mynd â chi o amgylch ochr Craig Talfynydd i Fedd Arthur gyda golygfeydd bendigedig o Garn Meini. Wrth i chi gyrraedd Carn Bica, mae'r olygfa i'r gorllewin yn agor allan ac mae'r daith yn dychwelyd trwy safle damwain y Liberator yn ôl i Dan Garn. Cyfarfod yn Dan Garn (SN127308) Google Maps Ni roddir ad-daliadau.

Broad bodied chaser dragonfly

Morwynion a Dreigiau

Dydd Iau 25 Gorffennaf, 11am - 12:00 neu 1pm - 2pm Archebu'n Hanfodol. Dewch yn archwiliwr bywydgwyllt ac ymunwch a Parcmon Angharad yn y dôl yng Nghastell Caeriw. Gyda rhwydi yn y dwylo wrth chwilio am fursennod, pili-pala a gwenyn. Rhaid i blant gael eu goruchwylio gan oedolyn. Dim cŵn. Fydd ffioedd mynediad arferol y castell yn berthnasol

Bat Locators

Ystlumod Ysblennydd yng Nghastell Caeriw

 Dydd Iau 25 Gorffennaf, 8.45pm-10:30pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Wrth iddi nosi, dewch i weld beth sy’n dod allan o’r cilfachau cudd. Dysgwch ragor am fywyd nosol y creaduriaid annaliadwy hyn a chlustfeiniwch ar eu sgyrsiau ar ein synwyryddion ecoleoli ar y daith gerdded hygyrch hon. Gweld ar Google Maps. Ni roddir ad-daliadau.

StDavidsBatWatching

Ystlumod Ysblennydd yn Nhyddewi

 Sadwrn 27 Gorffennaf 8:45pm-10:45pm, Gwener 16 Awst 8:15pm-10:15pm, Mercher 28 Awst 7:45pm-9:45pm. ARCHEBU'N HANFODOL.

Wrth iddi nosi, dewch i weld beth sy’n dod allan o’r cilfachau cudd o gwmpas Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Dewch gyda’r Parcmon lleol ar daith gerdded sy’n addas i’r teulu cyfan i ddysgu rhagor am fywyd nosol y creaduriaid annaliadwy hyn.
Clustfeiniwch ar eu sgyrsiau ar ein synwyryddion ecoleoli i gael gwybod am beth maen nhw’n sôn. Taith gerdded o tua 1 filltir ar hyd lonydd yw hon a gall fod braidd yn fwdlyd dan draed. Ni roddir ad-daliadau.

pcnpa skrinkle meadows MG 0946 WEB

Bygiau a Bioblitz ym Mherllan Sain Ffraid

Dydd Mercher 31 Gorffenanaf, 12:30pm-1:30pm and 2pm-3pm. Archebu'n Hanfodol  St Brides Haven - Google Maps   Ymunwch â'r Parcmyn Vicky ac Angharad i archwilio'r berllan hynafol hudol yn Sain Ffraid. Mae hon yn ardal nad yw'n hygyrch i'r cyhoedd fel arfer a'r cartref perffaith ar gyfer bywyd gwyllt, gan gynnwys gloÿnnod byw, gwenyn a mursennod.  Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn. Ymddiheuriadau ond ni chaniateir cŵn.

 

10 Carn Ingli to Ty Canol 01 Small

Teithiau Cerdded Mynyddoedd y Preseli: Taith Gerdded Gylchol Carningli

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf, Dydd Gwener 23 Awst, 1pm-3:30pm. RHAID ARCHEBU LLE.
Archwiliwch dirwedd aruthrol Mynyddoedd y Preseli gyda’n Parcmyn. P’un a fyddwch yn gweld y safleoedd hanesyddol, chwedlau, archeoleg neu fywyd gwyllt a chynefinoedd aruthrol Mynyddoedd y Preseli, bydd y teithiau cerdded byr hyn yn eich cyflwyno i’r gorau sydd gan y dirwedd ryfeddol hon i’w gynnig.
Ar y daith gylchol 4 milltir o hyd hon byddwch yn archwilio tirwedd hudolus Carningli, sy’n frith o olion cylchoedd cytiau o wareiddiadau anghofiedig a fu unwaith yn byw  yma. Yn un o fryniau mwyaf trawiadol y Preseli, ar ddiwrnod clir mae pen bryn creigiog Carningli yn cynnig golygfeydd godidog ar draws y dirwedd hynafol a garw hon. Cyfarfod yn Bedd Morris (SN036360) Gweld ar Google Maps

 Ni roddir ad-daliadau.

17 Foel Drygarn 01 Small

Teithiau Cerdded y Preseli: Foel Drygarn

Dydd Gwener 9 Awst, Dydd Mawrth 27 Awst, 10am-1pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Dewch gyda’r Parcmon lleol ar daith gerdded fyr i weld tirwedd drawiadol a chyfareddol Mynyddoedd y Preseli. Byddwn yn gweld rhai o’r safleoedd hanesyddol ac yn clywed am y chwedlau sy’n gysylltiedig â’r henebion hyn a’r bobl a oedd yn byw yno. Byddwch yn dysgu hefyd am fywyd gwyllt a chynefinoedd rhyfeddol y Preseli wrth fwynhau golygfeydd godidog o’r dirwedd hudol hon. Mae Foel Drygarn yn cynnwys carneddi claddu o’r Oes Efydd yn ogystal ag olion bryngaer o’r Oes Haearn. Mae’r rhain, ynghyd â’r golygfeydd gogoneddus, yn golygu bod hon ymysg y gorau o’r teithiau cerdded byr yn y Gogledd. Cwrdd yng Nghroesfihangel (SN165332) Gweld ar Google Maps Ni roddir ad-daliadau. Sori dim cwn

20 Strumble Head2

Taith Goleudy Hamddenol

Dydd Gwener 9 Awst - 6pm-8pm RHAID ARCHEBU LLE.
Darganfyddwch hanesion a chyfrinachau’r goleudy anghysbell a’r pentir garw hwn. Ymunwch â’n Parcmon a Cheidwad y Goleudy ar daith hamddenol o amgylch Pen-caer a’r goleudy. Cwrdd ym maes parcio goleudy Pen-caer. Mae croeso i blant archebu lle ar y digwyddiad hwn ond nodwch mai 1.1m yw'r uchder lleiaf ar gyfer y rhai sy'n mynychu.

 

 

Saturn celestia 3

Sioe Planetariwm – Archwilio Cysawd yr Haul

Dydd Sadwrn 10 Awst a dydd Sul 11 Awst, slotiau amser amrywiol ar gael. Rhaid Archebu Lle. Bydd rhyfeddodau awyr y nos yn cael eu dangos mewn manylder rhyfeddol, gan ddefnyddio planetariwm amlgyfrwng. Ymunwch â ni yn ein planetariwm cydraniad uchel 360 ° o'r radd flaenaf i ymweld â phlanedau a lleuadau cysawd yr haul.

Gallwn lanio ar fydoedd eraill, hedfan trwy gylchoedd Sadwrn a rhyfeddu at Smotyn Mawr Coch Iau. Bydd sylwebaeth arbenigol a bydd y sioe yn para tua 45 munud. I gael y golygfeydd gorau, bydd angen i gyfranogwyr eistedd ar y matiau llawr. Rydym yn awgrymu dod â chlustog neu obennydd os oes angen. Mae'r cynnwys yn addas ar gyfer unrhyw un dros 5 oed.

Lleoliad: Canolfan Giraldus, Maenorbŷr.

Ni ellir ad-dalu tocynnau. Mae'n ddrwg gennym, ond ni chaniateir cŵn.

7 Nevern Celtic Cross 02

Nanhyfer – Cestyll a Phererinion

Dydd Gwener 16 Awst, 10am-1pm. RHAID ARCHEBU LLE.
Cyfarfod yng Ngwesty Llwyngwair, tua milltir i’r dwyrain o Drefdraeth, Gweld ar Google Maps ar gyfer y daith gerdded gylchol 3 milltir hon ar hyd Afon Nyfer i Nanhyfer ac yn ôl. Byddwn yn dilyn dyffryn hardd yr afon ar hyd llwybr hynafol y pererinion ac yn ymweld â hen gastell ac eglwys hynod ddiddorol gyda rhai nodweddion rhyfeddol, gan gynnwys hen goeden ywen sy’n gwaedu’n barhaus. Bydd rhai chwedlau Cymreig dirgel yn cael eu datgelu. Ni roddir ad-daliadau. Sori dim cwn.

24 Porthgain Harbour 01 Small2

Porthgain - Un Pentref, Tri Diwydiant

Dydd Gwener 30 Awst, 10am-1pm. ARCHEBU'N HANFODOL.
Cyfarfod ar lôn y pentre’ ym Mhorthgain ar gyfer y daith gylchol 4 milltir hon, sy’n ymweld ag Abereiddi a’r Morlyn Glas enwog a’r hen chwareli llechi. Dychwelwn ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro gyda’i olygfeydd bendigedig, a dysgwn am yr hopranau graean trawiadol ym Mhorthgain, sy’n dominyddu’r harbwr bach prydferth hwn. Cyfarfod nesaf i Faes Parcio Harbwr Porthgain (SA62 5BN/SM 814 325) Gweld ar Google Maps Sori dim cwn

Skomer Island Royal Commission resize2

Taith Gerdded Archaeoleg ar Ynys Sgomer

Dydd Mercher 4 Medi, 10am - 3pm  Archebu'n Hanfodol  Dyma gyfle unigryw i ymyno a Louise Barker a Dr Toby Driver, dau uwch archeolegydd o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ar daith achearoleg dywysedig o Ynys Sgomer. Mae Louise a Toby wedi arwain nifer o gloddiadau archegol ar yr ynys dros y degawd diwethaf. Yng nghwmni archeolegydd Cymunedol, Tomos Jones, byddwn yn mynd ar daith gerdded 205 awr o hyd gan fynd i'r tai crwn cynhanesyddol gorau ar yr ynys, a byddwn yn ymweld a charneddau claddu a meini hirion o'r Oes Efydd. Bydd cyfle hefyd i glywed sgwrs a roddwyd gan Toby a Louise ar y Fferm. ** Pwysig- Rhaid prynu tocyn glanio Sgomer ar wahan, ewch yma i archebu. Prynwch docyn ar y cwch 10am, y tal am lanio yw £30. Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer oedolion a phlant dros 12 oed

 

69 Saundersfoot Harbour 04

Saundersfoot - Tywod a Glo

Dydd Gwener 6 Medi, 10am-1pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Dewch gyda ni ar daith i archwilio hanes mwyngloddio glo Saundersfoot gyda thramffyrdd, incleins, a chloddfeydd. Digon o gefn gwlad hardd hefyd ac, wrth gwrs, traethau euraidd. Ni ellir ad-dalu tocynnau.
Cyfarfod tu allan i'r Neuadd Regency (SA69 9NG/SN 134 047) Gweld ar Google Maps Ni roddir ad-daliadau. Sori dim cwn.

pcnpa 60 west angle bay 0002

Wedi'i werthu allan! Angle: Cychod, Ceyrydd a Glanfeydd

Dydd Gwener 13 Medi, 10am-1pm. ARCHEBU'N HANFODOL.
Mae’r daith gerdded gylchol hon sy’n 3 milltir o hyd yn cynnwys traethau hardd a golygfeydd hyfryd, hen geyrydd gyda gynnau anferth sydd erioed wedi’u tanio at y gelyn a Dyfrffordd Daugleddau brysur â’i llongau enfawr, glanfeydd a hen adeiladau rhyfedd sy’n cwrdd â llawer math o ddibenion.
Cwrdd ym maes parcio Bae Gorllewin Angle (gellir codi tâl)  (SA71 5AW/SM854032). Gweld ar Google Maps. Ni roddir ad-daliadau.

pcnpa 60 pentre ifan 0001

Diwrnod Archaeoleg

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd 2024 9:30am – 4:15pm

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a bydd yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr yn trafod gwaith cloddio diweddar a phrosiectau o bob rhan o'r Parc Cenedlaethol a Sir Benfro. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys arddangosfa gyda gwybodaeth gan grwpiau cymunedol a mudiadau sy'n ymwneud â threftadaeth ac archaeoleg yr ardal.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Ngholeg Sir Benfro, Hwlffordd.

Mae tocyn yn £25 y person gan gynnwys cinio a lluniaeth 

Ewch i wefan Awdurdod y Parc i gofrestru i'n rhestr e-bostio archaeoleg.

I weld cynnwys o flynyddoedd blaenorol ewch i  sianel YouTube y Diwrnod Archaeoleg.