dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

O gwmpas Parc Cenedlaethol Arfordirp Penfro - Teithiau Cerdded a Bywyd Gwyllt

seal Ramsey 609052746

Taith Gwylio Morloi – Llanwnda

Dydd Gwener 16 Medi, Dydd Mercher 5 Hydref. 5.30pm-7.30pm. ARCHEBU'N HANFODOL.
Ar ddechrau tymor geni’r morloi bach, dewch gyda’r Parcmon lleol i weld ei hoff fannau gwylio lle bydd yn eich dysgu sut i wylio morloi yn ddiogel. Byddwn yn cwrdd yn Llanwnda i wylio’r morloi yn y baeau islaw. Mae lle i barcio ar gael ger yr eglwys. Sesiwn ddwy awr.

£4.00

St Davids Head RCAHMW AP 2007 3816 small

WEDI'I WERTHU ALLAN - Archwilio Archaeoleg Penmaen Dewi a Phorthmawr

30 Medi 2022, 10am - 2pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Mae pentir a chaer penrhyn arfordir Penmaen Dewi neu Glawdd y Milwyr, yr ‘Octopitarum promontorium’ mewn mapiau Rhufeinig, yn llawn gynhanes ag archaeoleg fwy diweddar. Mae’r safle yn dominyddu harbwr naturiol Bae Traethmawr, sy’n gartref i nifer o longddrylliadau, lle mae cloddiadau diweddar o ganlyniad i stormydd arfordirol wedi datguddio hanes canoloesol Capel Sant Padrig. Mi fydd y daith tywys pedwar awr yn cael ei arwain gan archaeolegwyr o’r Parc Cenedlaethol, Prosiect CHERISH a’r Comisiwn Brenhinol. Yn ystod y daith mi fyddant nhw yn sgwrsio amdan gynhanes ag cyfnod cynnar canoloesol y penrhyn arfordirol eithriadol yma.

£4.00

Apple Press

Diwrnod Afalau ym Mherllan Sain Ffraid

Dydd Sadwrn 8 Hydref, 10am-3pm
AM DDIM. Does dim angen archebu. Rhaid i blant fod o dan oruchwyliaeth oedolyn.
Dewch gyda ni i ddathlu’r tymor afalau ym Mherllan Sain Ffraid! Cyfle unigryw i weld y berllan dreftadaeth ar ddiwrnod allan gyda’r teulu. Gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, neu ddilyn llwybr hunandywysedig i weld y gwahanol amrywogaethau o goed sy’n tyfu yn y berllan. Cewch sgwrs gyda’r Parcmyn i ddysgu rhagor am afalau a sut maen nhw’n llesol i fywyd gwyllt.


Man cyfarfod
Sain Ffraid
Sir Benfro
SA62 3AJ
Gweld ar Google Map

£0.00

pcnpa 60 pentre ifan 0001

Diwrnod Archaeoleg

Dydd Sadwrn 5 Tachwedd 2022
Mi fydd digwyddiad blynyddol Diwrnod Archaeoleg yn dychwelyd gydag amrywiaeth o siaradwyr yn trafod prosiectau archaeolegol yn Sir Benfro. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Ngholeg Sir Benfro gyda phobl yn gallu mynychu yn bersonol neu wylio ar-lein.
Mi fydd archebion yn agor ar ddechrau mis Hydref, gyda mwy o fanylion i ddilyn. I gadw fyny hefo datblygiadau Diwrnod Archaeoleg, cofrestrwch hefo ein rhestr e-bost archaeoleg.
Yn y cyfamser, pam ddim mwynhau cynnwys o Ddiwrnod Archaeoleg 2020 a 2021 wrth fynd i sianel YouTube y Diwrnod Archaeoleg.
Os fasech yn hoffi arddangos yn ystod y digwyddiad neu mae gennych ymholiadau eraill eboswtich archaeoleg@arfordirpenfro.org.uk.

£0.00