dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

Digwyddiadau Oriel y Parc

I gael rhagor o wybodaeth am Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ewch i wefan Oriel y Parc.

Tregwynt 32555 C National Museum Wales

Arddangosfa Ar Eich Stepen Drws

1 Ebrill 2022-Gwanwyn 2023
10am-4pm bob dydd. Mynediad am ddim.
Wedi’i churadu gan Amgueddfa Cymru a’i chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, nod Ar Eich Stepen Drws yw ysbrydoli pawb i archwilio’r natur, daeareg ac archeoleg sy’n bodoli o’n cwmpas, a mwynhau’r manteision iechyd a lles y gall hyn eu cynnig. Cafodd y canfyddiadau yn yr arddangosfa hon eu gwneud gan bobol fel chi, yn eu milltir sgwâr. Rhai yn y goedwig neu ar y traeth, eraill mewn gardd gefn neu gae ­erm. Roedd un ar safle adeiladu hyd yn oed!
Ewch i dudalen Ar Eich Stepen Drws ar wefan Oriel y Parc i gael gwybod mwy.

 

£0.00

Pembrokeshire Craft Makers 3

Ffenestri yr Ystafell Ddarganfod - Crefftwyr Sir Benfro

Dydd Sadwrn 3 Medi i ddydd Sul 2 Hydref 2022
Mae Crefftwyr Sir Benfro yn gymdeithas annibynnol o arlunwyr a gwneuthurwyr a sefydlwyd 40 mlynedd yn ôl i hyrwyddo a marchnata gwaith ei haelodau. Mae eu harddangosfeydd enwog yn cyflwyno safon, arddull, ceinder a gwreiddioldeb arlunwyr a gwneuthurwyr Gorllewin Cymru.

£0.00

COWCP logo with text

Y Tŵr - Dathliad o Baentiadau Cyfoes Cymreig

Dydd Mercher 5 Hydref i ddydd Sul 27 Tachwedd
Mae Oriel y Parc yn falch iawn o ymuno ag un ar ddeg o orielau ar draws y de, y canolbarth a'r gorllewin i ddathlu arlunio cyfoes. Nod rhaglen yr arddangosfa yw dathlu rhai o arlunwyr mwyaf arwyddocaol Cymru, yn ogystal â'r rhai newydd a gwaith o ansawdd uchel gan fyfyrwyr mewn colegau a/neu ysgolion.

I'w gweld yn Oriel y Parc bydd gwaith gan yr artistiaid Kate Freeman, Grahame Hurdwood, Mike Jones, Indira Mukherji, Heather Nixon, Cherry Pickles, Barbara Price a myfyrwyr o Goleg Sir Benfro.

£0.00

COWCP logo with text2

Ystafell Tyddewi - Dathliad o Baentiadau Cyfoes Cymreig

Dydd Mercher 5 Hydref i ddydd Sul 27 Tachwedd
Mae Oriel y Parc yn falch iawn o ymuno ag un ar ddeg o orielau ar draws y de, y canolbarth a'r gorllewin i ddathlu arlunio cyfoes. Nod rhaglen yr arddangosfa yw dathlu rhai o arlunwyr mwyaf arwyddocaol Cymru, yn ogystal â'r rhai newydd a gwaith o ansawdd uchel gan fyfyrwyr mewn colegau a/neu ysgolion.

I'w gweld yn Oriel y Parc bydd gwaith gan yr artistiaid Kate Freeman, Grahame Hurdwood, Mike Jones, Indira Mukherji, Heather Nixon, Cherry Pickles, Barbara Price a myfyrwyr o Goleg Sir Benfro.

£0.00

Halloween Pumpkins

Llwybr Arswydus Calan Gaeaf

Dydd Sadwrn 29 Hydref i ddydd Sul 6 Tachwedd
Chwiliwch o gwmpas y ganolfan a'n tiroedd i ddod o hyd i'r arteffactau a'r cliwiau arswydus, yna datryswch y pos a hawliwch eich gwobr.
£2 y plentyn, mae gwobr arbennig hefyd!

£0.00