dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

Digwyddiadau Oriel y Parc

I gael rhagor o wybodaeth am Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ewch i wefan Oriel y Parc.

RNLI Lead Image sml

Calon a Chymuned – RNLI 200 Cymru

Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2024 i ddydd Sul 1 Mehefin 2025
Yn 2024, rydyn ni’n dathlu 200 mlynedd o Sefydliad Brenhinol Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI), yr elusen sydd wedi ymroi i achub bywydau ar y môr. Mae chwe gorsaf bad achub ac 13 o draethau sydd ag achubwyr bywydau yr RNLI ar hyd arfordir hardd ond peryglus Sir Benfro. Cewch eich ysbrydoli gan straeon pobl gyffredin sy’n gwneud pethau arbennig, gyda gemau a gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan. Mae’r cydweithrediad rhwng Amgueddfa Cymru, yr RNLI ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro hefyd yn gweld arddangosfeydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Mae’n un o ddwy arddangosfa yng Nghymru i ddathlu’r flwyddyn arbennig hon.

Llun © RNLI / Nigel Millard

£0.00

Ty Hir Discovery Room 2024

Ffenestri Ystafell Ddarganfod - Crefftau Tŷ Hir

Dydd Mercher 5 Mehefin i ddydd Sadwrn 3 Awst
Yn yr arddangosfa hon, mae Crefftau Tŷ Hir yn arddangos eu heitemau unigryw o waith llaw. Eu cysyniad dylunio yw cyfuno deunyddiau naturiol a deunyddiau wedi'u hailgylchu â lliwiau bywiog. Mae sgarffiau sidan, bagiau wedi’u gwneud o sachau coffi wedi’u hailgylchu a darnau coediog addurnol wedi’u troi yn creu dehongliad a rennir o arfordir Sir Benfro.

£0.00

Hawthorn Maggie Brown

Ystafell Tyddewi - Ddraenen Wen – Hawthorn gan Maggie Brown

Dydd Gwener 7 Mehefin i ddydd Sul 4 Awst
Mae Ddraenen Wen yn mynegi cysylltiad gydol oes Maggie â natur. Gan gymryd y siâp eiconig hwn o goeden Sir Benfro sy'n dioddef creulondeb y gwynt, mae Maggie wedi ei dewis i fod yn ganolog i’w hastudiaeth.

Bydd Maggie yn dychwelyd dros amser i rai o’r hen goed draenen wen lleol lle bydd yn parhau i’w paentio, darlunio, a’u cofnodi trwy’r tymhorau a’r tywydd gwahanol, gan archwilio’r mannau gwyllt y maent yn byw ynddynt a chydnabod y bywyd gwyllt sy’n dibynnu arnynt. Mae Maggie yn gobeithio y gall ei phaentiadau ennyn ymdeimlad o fod yn y foment, gan ganiatáu i'r gwyliwr rannu yn ei harsylwadau o natur ac efallai hyd yn oed helpu i'w warchod.

£0.00

Rachel De Wreede

Y Tŵr - Bywyd mewn Lliw gan Rachel De Wreede

Dydd Gwener 7 Mehefin i ddydd Sul 28 Gorffennaf
Mae dylanwad lliwiau hardd Sir Benfro ym meddyliau Rachel ac yn esblygu ar y cynfas. Mae lliwiau’r tymhorau cyfnewidiol yn ffynonellau ysbrydoliaeth, fel pinc y gludlys yn yr haf neu’r awyr las llechi dros y môr yn y gaeaf. Mae paletau lliw Rachel yn adlewyrchu harddwch y Parc Cenedlaethol, ac mae pob darn yn eich atgoffa o naws pelydrol Sir Benfro.

£0.00

OyP Trail

Llwybr Chwedlau'r Môr

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf i ddydd Sul 1 Medi
£4 y plentyn
Ymunwch â ni fel aelod o griw’r RNLI i achub pobl mewn perygl drwy gwblhau cenadaethau ar yr ynysoedd a’r môr o amgylch Oriel y Parc i ennill eich gwobr.

£0.00

market

Ffeiriau Crefft gan Makers Bizarre

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf, dydd Mawrth 30 Gorffennaf, dydd Mawrth 6 Awst, dyyd Mawrth 13 Awst, dydd Mawrth 20 Awst, dydd Mawrth 27 Awst
10.30am – 4.30pm

Mynediad am ddim
Ymunwch â ni yn ein cwrt am farchnad o stondinwyr lleol yn gwerthu crefftau a chynnyrch wedi’u gwneud â llaw.

£0.00

2024 04 03 OrielYParc web 126

Clwb dydd Mercher! Gweithdy Trinced y Môr

Dydd Mercher 24 Gorffennaf, 11am i 3pm
£4 y plentyn. Sesiynau galw heibio.
Ymunwch â'n gweithdy i wneud darn o drysor i fynd adref gyda chi!

£0.00

SandyHavenWreck

Dathlu Gŵyl Archaeoleg Prydain - Archaeoleg Llongddrylliadau yn Sir Benfro

Dydd Iau 25 Gorffennaf, 10.30–11.30am
Bydd y sgwrs hon gan Dr Julian Whitewright, Uwch Ymchwilydd (Arforol) ar gyfer Comisiwn Brenhinol Henebion Cymruyn cyflwyno gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wrth gofnodi ac ymchwilio i archaeoleg llongddrylliadau o amgylch Cymru. Gyda ffocws penodol ar sawl llongddrylliad o amgylch arfordir Sir Benfro, gan gynnwys sawl un o amgylch penrhyn Tyddewi.
Am ddim. Rhaid archebu lle.

HannahRoundingimage

Clwb dydd Mercher! Gweithdai Celf a arweinir gan Artistiaid gyda Hannah Rounding

Creu Siartiau Mordwyo Cefnfor
Dydd Mercher 31 Gorffennaf, 11am – 12pm & 1.30pm – 2.30pm

£8 y plentyn. Archebu yn hanfodol
Gan gymryd ysbrydoliaeth o siartiau llywio ffon Micronesaidd hanesyddol a mapiau GPS digidol cyfredol i greu siartiau cefnfor eich hun o arfordir Tyddewi.

KerryCurson

Clwb dydd Mercher! Gweithdai Celf a arweinir gan Artistiaid gyda Kerry Curson

Gweithdy Sêr a Cherrig Stori
Dydd Mercher 7 Awst, 11am – 12pm a 1.30pm – 2.30pm

£8 y plentyn. Archebu yn hanfodol

Ymunwch ag un o’n hartistiaid lleol drwy gydol mis Awst i greu eich campwaith eich hun. Mae’r sesiynau’n cynnwys defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a chreu gwaith celf sy’n ecogyfeillgar, gan ddefnyddio ein harddangosfa gyfredol ‘Calon a Chymuned: RNLI 200

Archwiliwch y sêr yn ein awyr nos a gwneud carreg stori i ychwanegu at stori gydweithredol a ysbrydolwyd gan y cytserau uwch ein pennau.

OyP Spring Market

Marchnad Grefftau'r Haf

Dydd Sadwrn 10 Awst, 10am – 3pm
Dewch i gefnogi crefftwyr lleol gyda Marchnad Crefftau Haf y Cwrt. Darganfyddwch gelfyddyd, crefftau a chynhyrchwyr lleol newydd gydag anrhegion hyfryd a chofroddion i bawb.
Mynediad am ddim

£0.00

KateEvans

Clwb dydd Mercher! Gweithdai Celf a arweinir gan Artistiaid gyda Kate Evans

Gludluniau Cychod Gwych
Dydd Mercher 14 Awst, 11am – 12pm a 1.30pm – 2.30pm

£8 y plentyn. Archebu yn hanfodol

Ymunwch ag un o’n hartistiaid lleol drwy gydol mis Awst i greu eich campwaith eich hun. Mae’r sesiynau’n cynnwys defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a chreu gwaith celf sy’n ecogyfeillgar, gan ddefnyddio ein harddangosfa gyfredol ‘Calon a Chymuned: RNLI 200 Cymru’ i gael ysbrydoliaeth.

Creu gludlun cwch ffantastig gan ddefnyddio darnau o bapur hardd wedi'i farmor â llaw.

KateFreemanimage

Clwb dydd Mercher! Gweithdai Celf a arweinir gan Artistiaid gyda Kate Freeman

Darganfyddiadau traeth - Arlunio a Gwneud Marciau
Dydd Mercher 21 Awst, 11am – 12pm a 1.30pm – 2.30pm

£8 y plentyn. Archebu yn hanfodol

Ymunwch ag un o’n hartistiaid lleol drwy gydol mis Awst i greu eich campwaith eich hun. Mae’r sesiynau’n cynnwys defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a chreu gwaith celf sy’n ecogyfeillgar, gan ddefnyddio ein harddangosfa gyfredol ‘Calon a Chymuned: RNLI 200 Cymru’ i gael ysbrydoliaeth.

Ymunwch â Kate i wneud lluniadau cyfuchlin o wymon, cregyn a ffurfiannau creigiau o'r ardal leol, gan ddefnyddio llyfrau braslunio bach a fydd wedi'u gwneud â llaw o bapur wedi'i ailgylchu.

2024 04 03 OrielYParc web 126

Clwb dydd Mercher! Gweithdy Argraffu Gwymon

Dydd Mercher 28 Awst, 11am – 3pm
£4 y plentyn, sesiynau galw heibio.
Creu darn hardd o waith celf gan ddefnyddio inciau a deunyddiau wedi'u fforio.

£0.00