dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

Digwyddiadau Oriel y Parc

I gael rhagor o wybodaeth am Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ewch i wefan Oriel y Parc.

Bluebell iii Jackie Morris

Geiriau Diflanedig / Lost Words

Dydd Sul 2 Gorffennaf i ddydd Sul 2 Mehefin 2024 (ac eithrio Mawrth 4 a Mawrth 12)
Mae’r arddangosfa hudolus hon yn cyfuno doniau creadigol yr artist Jackie Morris a’r awdur Robert Macfarlane i ddathlu’r berthynas rhwng iaith a’r byd byw, a grym byd natur i danio’r dychymyg.
Yn seiliedig ar lyfr poblogaidd y Sunday Times 2017, nod Geiriau Diflanedig yw ailgysylltu oedolion a phlant â byd natur gan ddefnyddio hud geiriau a chelf.
Am y tro cyntaf erioed, bydd yr arddangosfa hon hefyd yn arddangos Geiriau Diflanedig, fersiwn Gymraeg o'r llyfr, a ysgrifennwyd gan y bardd Mererid Hopwood.

Arddangosfa deithiol a drefnwyd gan Compton Verney, gyda Hamish Hamilton a Penguin Books

£0.00

Elly MorganImage

Y Tŵr - Murmuriad - Golygfeydd o ddrudwen ar ymweliad gan Elly Morgan

Dydd Gwener 23 Chwefror i ddydd Sul 14 Ebrill 2024 (ac eithrio Mawrth 4 a Mawrth 12)
Mae’r murmuriad hwn o ddrudwy, a grëwyd gan Elly, wedi’i ysbrydoli gan ddarn o ysgrifennu gan ei thad, Peter Brown. Rhoddodd ei waith pryfoclyd gipolwg i Elly ar fyd y drudwy, trwy lygaid yr aderyn hynod hwn. Gwnaeth i Elly feddwl am ei synnwyr rhyfeddod ei hun wrth wylio drudwy yn eu murmuriadau llifeiriol ar draws awyr Sir Benfro.

Nid yw amser byth yn cael ei wastraffu pan gaiff Elly ei swyno gan y bale hedfan a wneir gan y cymylau adar chwyrlïol hyn. Mae Elly’n falch o rannu arsylwadau ei thad ynghyd â’i drudwy clai wedi'i danio â mwg ac mae’n gobeithio cynyddu eich ymwybyddiaeth a’ch gwerthfawrogiad o ddrudwy. Mae cyd-artistiaid Ed Tanguay (lluniadau a phaentiadau) ac Aled Llewelyn (recordiad sain) yn ymuno ag Elly hefyd i gyd-fynd â thema'r arddangosfa.

£0.00

Jane Boswell Image

Ffenestri Ystafell Ddarganfod - Moroedd Glaswerdd a Glannau Creigiog gan Jane Boswell

Dydd Mercher 28 Chwefror i ddydd Mawrth 16 Ebrill 2024 (ac eithrio Mawrth 4 a Mawrth 12)
Casgliad o ddarnau ceramig a phaentiadau wedi'u hysbrydoli gan y pyllau glan môr, cerrig mân a golau pefriog a adlewyrchir ar y môr, yn atseinio lliwiau'r cefnfor ac yn ychwanegu ychydig o werthfawrogrwydd gyda'r defnydd o ddeilen aur ac arian.

£0.00

St D Barry Chantler Dinassmall

Ystafell Tyddewi - Argraffiadau o Dirwedd Sir Benfro gan Barry Chantler

Dydd Gwener 1 Mawrth i ddydd Sul 14 Ebrill 2024 (ac eithrio Mawrth 4 a Mawrth 12)
Mae arddangosfa Barry’n dal tirweddau llai adnabyddus Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wrth iddo archwilio’r golau amrywiol sy’n cael ei ddal ar wahanol adegau o’r dydd a’r tymhorau, i greu ffotograffiaeth sydd â naws fyfyriol nodedig.

£0.00

Dragon Hunt 2024

Llwybr Helfa'r Ddraig

Dydd Sadwrn 10 Chwefror i ddydd Gwener 1 Mawrth
£4 y plentyn
Byddwch yn ddewr ar eich taith o amgylch ffald y Ddraig… cwblhau'r heriau i ddod o hyd i wy'r Ddraig a chasglu medal.

£0.00

Illumination of the Stone Full

Goleuo Carreg Dydd Gŵyl Dewi

Dydd Gwener 1 Mawrth 2024, 12 canol dydd
Mynediad am ddim

Bydd Oriel y Parc yn croesawu Esgob a chlerigwyr Tyddewi i oruchwylio’r seremoni goleuo carreg Dydd Gŵyl Dewi yn y cwrt. Bydd barddoniaeth yn cael ei darllen a bendith yn cael ei rhoi.

£0.00

Dragon Parade 2024 sml

Gorymdaith Ddraig Tyddewi!

Dydd Sadwrn 2 Mawrth, 11am
AM DDIM
Bob blwyddyn, mae’r Gorymdaith y Ddraig yn ymdroelli drwy brif stryd y Ddinas, gan ddod â phawb at ei gilydd i ddathlu genedigaeth Dewi Sant, ein nawddsant. Ymunwch â'r dathliadau a hwyliwch blant ysgol, grwpiau cymunedol a phobl leol ar eu ffordd.

£0.00

OyP Sensory Trail sml

Llwybr Synhwyraidd Geiriau Diflanedig

Dydd Sadwrn 23 Mawrth i ddydd Sul 7 Ebrill 2024
£4 y plentyn
Chwiliwch am farcwyr synhwyraidd i hawlio eich gwobr heriwr!

£0.00

Plant Pots

Clwb dydd Mercher! Gweithdy Tyfu Llysiau

Dydd Mercher 27 Mawrth 2024, 11am–3pm
£4 pob plentyn, sesiynau galw heibio
Ymunwch â ni am ychydig o hwyl bysedd gwyrdd! Addurnwch eich pot planhigion, plannwch eich hedyn yna ewch ag ef adref a gwyliwch ef yn tyfu!

£0.00

market

Marchnad Grefft y Gwanwyn

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2024
10am–3pm

Ymunwch â ni ar gyfer ein marchnad grefftau gyntaf yn 2024! Rydym wedi dewis stondinwyr lleol sy'n gwerthu cynnyrch a chrefftau wedi'u gwneud â llaw.

£0.00