dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

Digwyddiadau Oriel y Parc

I gael rhagor o wybodaeth am Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ewch i wefan Oriel y Parc.

Tregwynt 32555 C National Museum Wales

Arddangosfa Ar Eich Stepen Drws

1 Ebrill 2022-Gwanwyn 2023
10am-4pm bob dydd. Mynediad am ddim.
Wedi’i churadu gan Amgueddfa Cymru a’i chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, nod Ar Eich Stepen Drws yw ysbrydoli pawb i archwilio’r natur, daeareg ac archeoleg sy’n bodoli o’n cwmpas, a mwynhau’r manteision iechyd a lles y gall hyn eu cynnig. Cafodd y canfyddiadau yn yr arddangosfa hon eu gwneud gan bobol fel chi, yn eu milltir sgwâr. Rhai yn y goedwig neu ar y traeth, eraill mewn gardd gefn neu gae ­erm. Roedd un ar safle adeiladu hyd yn oed!
Ewch i dudalen Ar Eich Stepen Drws ar wefan Oriel y Parc i gael gwybod mwy.

 

£0.00

Sift sml

Ystafell Tyddewi a Thŵr yr Artist Preswyl - Sift gan Cysylltiadau Hynafol

Dydd Iau 23 Chwefror i ddydd Mercher 29 Mawrth
Mae Sift yn arddangosfa o chwe artist o Ddwyrain Iwerddon a Gorllewin Cymru sy'n gweithio mewn gwahanol gyfryngau. Mae’r artistiaid wedi’u comisiynu gan Cysylltiadau Hynafol – prosiect pedair blynedd a ariennir gan yr UE sy’n cysylltu Llwch Garmon a Sir Benfro â’i gilydd. Mae’r arddangosfa’n plethu themâu teithio, lleoedd cysegredig, treftadaeth hynafol, adrodd straeon a hiraeth am gartref gyda’i gilydd trwy ffotograffiaeth, animeiddio, sain, defod, testun, stori, gwydr a golau. Wedi’u hysbrydoli gan ganfyddiadau’r prosiect Cysylltiadau Hynafol ehangach, yr artistiaid sy’n cymryd rhan yw Seán Vicary, Linda Norris, John Sunderland, Sylvia Cullen, David Begley a Tracy Breathnach.

£0.00

Jane Boswell Image

Ffenestri Ystafell Ddarganfod - Elfennau Arfordirol gan Jane Boswell

Dydd Mercher 8 Mawrth i ddydd Llun 1 Mai
Serameg a phaentiadau wedi'u hysbrydoli gan y môr
Mae paentiadau a darnau cerameg Jane wedi'u hysbrydoli gan byllau glan môr, cerrig mân a golau adlewyrchiedig y môr sy'n galw ar liwiau'r cefnfor. Mae defnydd Jane o ddeilen aur ac arian yn ychwanegu ychydig o werthfawrogiad at y darnau.

£0.00

Interesting Insects Trail

Llwybr Pryfed Diddorol

Dydd Sadwrn 1 Ebrill i ddydd Sul 16 Ebrill
£3 y plentyn
Ymunwch â ni ar gyfer y llwybr hwyliog hwn sy'n cynnwys gwobr fach!

£0.00

ArtsandCrafts

Clwb dydd Mercher! Gweithdy Plannu Sy'n Gyfeillgar i Wenyn

Dydd Mercher 5 Ebrill
11am i 3pm
£3 y plentyn
Sesiwn galw heibio

Ymunwch â ni am ychydig o hwyl â bysedd gwyrdd! Addurnwch bot, plannwch eich hadau, ewch â nhw adref a gwyliwch nhw'n tyfu!

£0.00

SDSAG ali sunset behind penberi

Ystafell Ddarganfod - Grŵp Celf Tyddewi a Solfach

Dydd Llun 3 i ddydd Sul 9 Ebrill
10am i 4pm
Dyma arddangosfa Gwanwyn grŵp lleol o artistiaid amatur sy’n byw ger Tyddewi ac sy’n cyfarfod yn wythnosol ym mhentref pysgota Solfach gerllaw. Rhoddir yr holl elw o werthiannau i elusennau lleol.

£0.00

market

Marchnad Grefft y Gwanwyn

Dydd Sadwrn 8 Ebrill
10am i 3pm
Ymunwch â ni ar gyfer ein marchnad grefft gyntaf yn 2023! Gyda stondinwyr lleol wedi'u dewis â llaw yn gwerthu crefftau a chynnyrch wedi'u gwneud â llaw.

£0.00

ArtsandCrafts

Clwb dydd Mercher! Gweithdy Noddfa i Fuchod Coch Cwta

Dydd Mercher 12 Ebrill
11am i 3pm
£3 y plentyn
Sesiwn galw heibio

Crëwch bryfyn côn pîn lliwgar neu god wedi’i ailgylchu’n naturiol i annog buchod coch cwta i mewn i’n gerddi!

£0.00

ARTISTS RETREAT GARN FAWR Graham Brace

Ystafell Tyddewi - Arfordir i Arfordir Sir Benfro gan Clive Gould a Graham Brace

Dydd Gwener 7 Ebrill i ddydd Sul 21 Mai
Mae Clive Gould a Graham Brace yn arlunwyr o Sir Benfro sy'n arbenigo mewn darlunio tirweddau a morluniau Sir Benfro yn fanwl iawn, trwy ddefnyddio paent acrylig a phensiliau lliw yn bennaf. Mae'r ddau'n ymdrechu i ddangos Sir Benfro ar ei gorau drwy bwysleisio garwder naturiol a nodweddion topograffig ei harfordiroedd a'i chefn gwlad unigryw.

£0.00

Edward Bowie image

Tŵr yr Artist Preswyl - Edward Bowie

Dydd Gwener 7 Ebrill i ddydd Sul 4 Mehefin
Mae Edward yn dal symudiad trwy gymryd agweddau ar yr amgylchedd naturiol trwy naws, lliw ac awyrgylch a'u trosglwyddo i ffurf weledol. Gan ddefnyddio amrywiaeth o baletau lliw, mae golygfeydd yn cael eu crynhoi a'u gwella gan effeithiau atmosfferig cyfnewidiol y tywydd.

£0.00

Phil Ashcroft workshop

Gweithdy Celf gyda Phil Ashcroft, yr arlunwyr dan sylw yng Ngwesty Twr y Felin

Dydd Gwener 14 Ebrill 2023, 10am - 12pm, 2pm - 4pm Archebu'n Hanfodol
£5 yr oedolyn, £3 yr plentyn. Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mae deunyddiau wedi'u cynnwys, ond mae croeso i chi ddod â rhai eich hun os dymunwch

Ymunwch â’r peintiwr a’r artist graffeg o Lundain Phil Ashcroft am weithdy anffurfiol yn canolbwyntio ar bensaernïaeth Eglwys Gadeiriol Tyddewi a’r ardal gyfagos.