dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

Digwyddiadau Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Am ragor o wybodaeth am y safle, ewch i wefan Castell Henllys.

Beltane

Hud y Derwyddon (Oed 6+)

Pob Dydd Mercher yn ystod yr gwyliau ysgol 11am – 12.30pm a 2.30pm – 4pm. ARCHEBU'N HANFODOL

Roedd Derwydd yr Oes Haearn yn wybodus, doeth ac yn gyfrinachol. Ymunwch â sesiwn ymarferol i geisio dysgu rhai o’u cyfrinachau, gan gynnwys dechrau tân, ceisio gwneud bara ac hefyd glasu’r wyneb. Oed 6+. £7 y plentyn ar ben y pris mynediad arferol. Am brisiau mynediad ewch i wefan Castell Henllys. Ni ellir ad-dalu’r tocynnau.

Beltane

Calan Awst

Dydd Iau 1 Awst, 6.45pm-10pm

Wrth i’r cynhaeaf ddechrau, rydym yn dod at ein gilydd i ddathlu. Bydd cerddorieth fyw gan Mari Mathias am 7.30y.h, cyn perfformiad tân ysblennydd a thanio’r dyn gwiail. Argymhellir ar gyfer 4+ oed, dewch â ryg neu gadair a dillad sy’n addas ar gyfer perfformiad allanol.

Pris tocyn: £18 Oedolyn, £17 Consesiwn, £16 Plentyn a £60 Teulu (2+2). Rhaid archebu eich tocyn ymlaen llaw.

Syrcas1

Gweithdy Sgiliau Syrcas Awyr

Dydd Mercher 7 Awst 12 canol dydd a 2pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Cyfle i rhoi cynnig ar sgiliau syrcas awyr gyda Syrcas Collective Flight. Addas ar gyfer 8+ oed. Tocyn yn cynnwys tâl mynediad i’r safle. Nid ellir ad-dalu tocynnau.

 

Syrcas1

Adloniant yr Nôs – Chwedlau a Syrcas

Dydd Mercher 7 Awst 6.00pm. ARCHEBU'N HANFODOL

Mae Castell Henllys yn cyflwyno ‘Collective Flight Syrcas’ yn perfformio ‘Swyn’ a storïwr Tamar Eluned Williams. Wedi'i hysbrydoli gan arfordir Sir Benfro, y gorffennol Celtaidd a phrofiadau byw, mae ‘Swyn’ yn cofio hanesion y tir a’r cymuned o fenywod. Fe fydd storïwr awobryn Tamar yn dechrau’r noson gan anadlu bywyd newydd i stori Branwen: merch i dduw môr, tywysoges Ynys y Cedyrn, sy'n dal heddwch bregus yn ei dwylo.  Argymhellir ar gyfer 4+ oed. Dewch â blanced neu gadair a dillad sy’n addas ar gyfer perfformiad allanol.

Pris tocyn: £16 Oedolyn, £15 Consesiwn, £14 Plentyn a £53 Teulu (2+2). Rhaid archebu eich tocyn ymlaen llaw.

MellorForaging

Fforio i’r Teulu

Dydd Sadwrn 10 Awst, 11am-1pm
Taith chwilota am fwyd yn y gwyllt o gwmpas Castell Henllys gyda’r fforiwr proffesiynol Jade Mellor, lle byddwch yn dod o hyd i’r planhigion tymhorol mwyaf blasus ac yn gwneud jar fach o fwyd gwyllt i fynd adref. Nifer cyfyngedig o leoedd. Tocyn yn cynnwys mynediad i'r safle. Ni ellir ad-dalu tocynnau.

AncientTextilesWorkshop1

Gweithdy Brethyn Hynafol

Dydd Sul 12 Mai, Dydd Sadwrn 7 Medi, a Dydd Sul 13 Hydref
11am-4pm. ARCHEBU'N HANFODOL

Dysgwch am dechnegau creu brethyn roedd ein cyndeidiau (a chynmamau!) yn eu defnyddio i greu darn o frethyn hynafol eich hun. Yn ystod y gweithdy cewch eich cyflwyno i dechnegau sylfaenol nyddu, gwehyddu a gweithio gyda llifion. Tocyn yn cynnwys mynediad i'r Pentref Oes Haearn a'r holl ddeunyddiau. Addas ar gyfer oed 12+. Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn sy'n talu. Ni ellir ad-dalu’r tocynnau.

CHSustainableLiving

Diwyrnod Addysg Gartref – Yr Oes Hearn

Dydd Mercher 5 Mehefin
10.30am – 2pm
ARCHEBU'N HANFODOL
Cyfle i deuluoedd a grwpiau addysg gartref i brofi Rhaglen Ysgolion Castell Henllys. Fe fydd y disgyblion yn cael y cyfle i dryfeilu nôl mewn amser i’r Oes Haearn am sesiwn a fydd yn cael ei arweinu gan un o’n dehonglwyr. Mae ein Rhaglen Ysgolion wedi'i chynllunio ar gyfer CA2 ac mae wedi'i hanelu at blant 7-11 oed. Mae ‘na croeso i blant hŷn i ddod gyda’u brodyr neu chwiorydd iau.

£8 y plentyn. Mae hyn yn cynnwys mynediad i un oedolyn am ddim ym mhob grwp teulu.

WinterSolstice

Heuldro'r Gaeaf yng Nghastell Henllys

Dydd Sadwrn 21 Rhagfyr 11am-3.30pm. RHAID ARCHEBU

Mae’r diwyrnod byrraf yma. Dathlwch drwy roi cynnig ar grefftau Nadoligaidd neu wrando ar straeon wrth ymyl y tân. Wrth i’r dydd ddod i ben, byddwn yn cynnu’r coelcerth (yn dibynnu ar y tywydd) a bydd cyfle i gwrdd â'r Fari Lwyd!

£10 Oedolyn, £9 Consesiwn, £8 Plentyn, £32 Teulu (2+2). Mae'r holl weithgareddau wedi'u cynnwys yn y pris mynediad.

 Ni ellir ad-dalu tocynnau.