dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

Digwyddiadau Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Am ragor o wybodaeth am y safle, ewch i wefan Castell Henllys.

ExperienceTheIronAge

Profwch yr Oes Haearn (Hydref 2022)

Dydd Llun 5 Medi-Dydd Gwener 21 Hydref 2022 10am-4.30pm
Gyda’ch tocyn mynediad bydd gennych dair awr i archwilio holl ardaloedd awyr agored a thu fewn Pentref Oes Haearn Castell Henllys, gan gynnwys ein coetir a’n Llwybr Troednoeth. Yn y pentref ei hun, bydd aelod cyfeillgar o’n llwyth yn dweud popeth wrthych chi am fywyd yn yr Oes Haearn. Cewch gyfle i roi cynnig ar ffon dafl, mynd ar daith dywys, gwylio arddangosiad o grefft hynafol a hyd yn oed cael eich paentio â phatrymau glas hardd. Os ydych chi eisiau mwynhau antur ychwanegol, yna gallwch brynu ein gweithgaredd hunan-dywys ‘Cwest y Rhyfelwr’ lle mae posau i’w datrys a heriau i’w cwblhau, gyda gwobr i’r rhai sy’n llwyddo! Ni ellir ad-dalu tocynnau. Gweler isod am amserlen ddyddiol.

10.30am a 2pm: Sesiwn Ffon Dafl (dibynnol ar y tywydd)
11am a 2.30pm: Taith Tywys
11.30am a 3pm: Arddangosiad sgil neu grefft hynafol
12 canol dydd a 3.30pm: Glaslys ‘mlan! (paentio gwynebau)
12.30pm a 4pm: Adloniant Celtaidd (sesiwn stori)
1pm-2pm: Dim gweithgareddau

*Rydych yn gymwys ar gyfer tocyn am ddim os ydych yn:
-plentyn dan 4 oed
-deiliad Tocyn Blynyddol
-defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr
-preswylydd gyda chod post Eglwyswrw/Meline.

Quiet hour

Profwch yr Oes Haearn ar Ddydd Sul (gan gynnwys Sesiwn Dawel 10am-1pm)

Bob dydd Sul 10am-4.30pm (gan gynnwys Sesiwn Dawel 10am-1pm)
With your entry ticket you can explore Castell Henllys Iron Age Village, including our woodland and Barefoot Trail. In the village itself, a friendly member of our tribe will tell you all about life in the Iron Age. You will have the opportunity to have a go at slingshot, go on a guided tour, watch a demonstration of an ancient craft and even get painted with beautiful blue patterns. If you want even more of an adventure, then you can purchase our self-led activity ‘Warrior Quest’ where there are riddles to solve and challenges to complete with a prize for those who succeed!
Ni fydd unrhyw weithgareddau neu arddangosiadau swnllyd yn ystod y sesiwn 10am-1pm. Ni ellir ad-dalu’r tocynnau.

Amserlen:
10.30am a 2pm: Sesiwn Ffon Dafl (dibynnol ar y tywydd)
11am a 2.30pm: Taith Tywys
11.30am a 3pm: Arddangosiad sgil neu grefft hynafol
12 canol dydd a 3.30pm: Glaslys ‘mlan! (paentio gwynebau)
12.30pm a 4pm: Adloniant Celtaidd (sesiwn stori)
1pm-2pm: Dim gweithgareddau

*Rydych yn gymwys ar gyfer tocyn am ddim os ydych yn:
-plentyn dan 4 oed
-deiliad Tocyn Blynyddol
-defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr
-preswylydd gyda chod post Eglwyswrw/Meline.

AncientTextilesWorkshop1

Gweithdy Tecstiliau’r Hen Oesoedd

Dydd Sadwrn 22 Hydref 11am-4pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Dewch i ddysgu technegau ein hynafiaid ar gyfer gwneud tecstiliau a chreu darn o frethyn cynhanesyddol i chi’ch hun. Yn y gweithdy hwn, byddwch yn dysgu am hanfodion nyddu, gwehyddu a lliwio.
£25 (yn cynnwys mynediad i’r safle a’r holl ddeunyddiau). Lle i 8 o bobl yn unig. 12+ oed (rhaid bod yng nghwmni oedolyn sydd wedi talu am fynediad).

CastellHenllysSling

Henllys Hunllefus

Dydd Sadwrn 22 i Ddydd Gwener Friday 28 Hydref 10am-4.30pm
Dewch i fwynhau wâc hydrefol trwy ein coedwig hudolus cyn cyrraedd ein pentref lle gewch gwrdd ag ysbrydion rhai o’r pentrefwyr Oes Haearn a fyddai wedi byw yng Nghastell Henllys dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Am £2 yn fwy gallwch ddilyn ein llwybr pwmpen wrth i chi hela am yr ysbrydion o gwmpas Castell Henllys. Os fedrwch ddarganfod a thynnu llun o bob un o’r ysbrydion cewch dderbyn gwobr ar ddiwedd eich taith! Pris mynediad arferol. Gweler isod ein hamserlen gweithgareddau ddyddiol.

10.30am a 2pm: Sesiwn Ffon Dafl (dibynnol ar y tywydd)
11am a 2.30pm: Taith Tywys
11.30am a 3pm: Arddangosiad sgil neu grefft hynafol
12 canol dydd a 3.30pm: Glaslys ‘mlan! (paentio gwynebau)
12.30pm a 4pm: Adloniant Celtaidd (sesiwn stori)
1pm-2pm: Dim gweithgareddau

*Rydych yn gymwys ar gyfer tocyn am ddim os ydych yn:
-plentyn dan 4 oed
-deiliad Tocyn Blynyddol
-defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr
-preswylydd gyda chod post Eglwyswrw/Meline.

HauntedHenllys2

Henllys Hunllefus ar dydd Sul (gan gynnwys Sesiwn Dawel 10am-1pm)

Dydd Sul 30 Hydref 10am-4.30pm
Dewch i fwynhau wâc hydrefol trwy ein coedwig hudolus cyn cyrraedd ein pentref lle gewch gwrdd ag ysbrydion rhai o’r pentrefwyr Oes Haearn a fyddai wedi byw yng Nghastell Henllys dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Am £2 yn fwy gallwch ddilyn ein llwybr pwmpen wrth i chi hela am yr ysbrydion o gwmpas Castell Henllys. Os fedrwch ddarganfod a thynnu llun o bob un o’r ysbrydion cewch dderbyn gwobr ar ddiwedd eich taith! Pris mynediad arferol. Gweler isod ein hamserlen gweithgareddau ddyddiol. Ni fydd unrhyw weithgareddau neu arddangosiadau swnllyd yn ystod y sesiwn 10am-1pm. Ni ellir ad-dalu’r tocynnau.

Amserlen:
10.30am a 2pm: Sesiwn Ffon Dafl (dibynnol ar y tywydd)
11am a 2.30pm: Taith Tywys
11.30am a 3pm: Arddangosiad sgil neu grefft hynafol
12 canol dydd a 3.30pm: Glaslys ‘mlan! (paentio gwynebau)
12.30pm a 4pm: Adloniant Celtaidd (sesiwn stori)
1pm-2pm: Dim gweithgareddau

*Rydych yn gymwys ar gyfer tocyn am ddim os ydych yn:
-plentyn dan 4 oed
-deiliad Tocyn Blynyddol
-defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr
-preswylydd gyda chod post Eglwyswrw/Meline.

Beltane

Dathlu Calan Gaeaf

Dydd Sadwrn 29 Hydref, 12 canol dydd-5pm. ARCHEBU'N HANFODOL.
Mae’r gaeaf ar ei ffordd ac rydyn ni’n dathlu Calan Gaeaf! Dewch i ddysgu sut roedd pobl yr Oes Haearn yn dathlu’r ŵyl Geltaidd hynafol hon gyda gweithgareddau fel peintio â lliw glas, crefft cynnau tân, gwneud cannwyll cŵyr gwenyn a gwrando ar hanesion am y Byd Arall a chaneuon yr hen oes o amgylch tân y tŷ crwn. Wrth i’r haul fachlud, byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan berfformiad tân Damazo Inferno cyn iddo roi’r dyn gwiail ar dân!

HauntedHenllysTour

Taith Arswydus drwy Henllys yr Ysbrydion (Cyfeillgar i'r Teulu)

Dydd Llun 31 Hydref 11am-1.30pm a 2.30pm-5pm
Ymunwch â ni, os meiddiwch, am daith ysbrydion o amgylch y Pentref a'r coetiroedd a fydd yn eich cyflwyno rai o greaduriaid a chymeriadau hudol ac arswydus hen chwedlau Cymru. Ar ddiwedd eich taith bydd plant yn cael y cyfle i gael paentiad wyneb ar thema Calan Gaeaf a chwarae 'cast ynteu ceiniog' o gwmpas y pentref! Bydd y digwyddiad hwn yn mynd yn ei flaen er gwaethaf unrhyw law, felly gwisgwch ddillad priodol.
Gofynnwn i ddeiliaid tocynnau ar gyfer y sesiwn 11am-1.30pm adael y pentref a choetir y safle am 1.30pm fel y gallwn ailosod y safle ar gyfer ein grŵp nesaf o ddioddefwyr...sori, ymwelwyr...

 

*Rydych yn gymwys ar gyfer tocyn am ddim os ydych yn:
-plentyn dan 4 oed
-deiliad Tocyn Blynyddol
-defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr
-preswylydd gyda chod post Eglwyswrw/Meline.