dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

Ystlumod Ysblennydd

Bat Locators

Ystlumod Ysblennydd yng Nghastell Caeriw

 Dydd Iau 25 Gorffennaf, 8.45pm-10:30pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Wrth iddi nosi, dewch i weld beth sy’n dod allan o’r cilfachau cudd. Dysgwch ragor am fywyd nosol y creaduriaid annaliadwy hyn a chlustfeiniwch ar eu sgyrsiau ar ein synwyryddion ecoleoli ar y daith gerdded hygyrch hon. Gweld ar Google Maps. Ni roddir ad-daliadau.

StDavidsBatWatching

Ystlumod Ysblennydd yn Nhyddewi

 Sadwrn 27 Ebrill, 8pm-10.00pm, Gwener 10 May 8:30pm-10:30pm, Sadwrn 25 May 8:45pm-10:45pm. ARCHEBU'N HANFODOL.

Wrth iddi nosi, dewch i weld beth sy’n dod allan o’r cilfachau cudd o gwmpas Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Dewch gyda’r Parcmon lleol ar daith gerdded sy’n addas i’r teulu cyfan i ddysgu rhagor am fywyd nosol y creaduriaid annaliadwy hyn.
Clustfeiniwch ar eu sgyrsiau ar ein synwyryddion ecoleoli i gael gwybod am beth maen nhw’n sôn. Taith gerdded o tua 1 filltir ar hyd lonydd yw hon a gall fod braidd yn fwdlyd dan draed. Ni roddir ad-daliadau.

£7.00